O colapso de Urbanismo acapara as queixas ante o Concello de Ourense

O último pleno do Concello de Ourense deu o visto e prace ao informe da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do ano 2020. O colapso da área de Urbanismo acapara as queixas dos cidadáns. Máis da metade dos expedientes tratados por ese órgano durante o exercicio están relacionados con ese departamento.
Dos 27 asuntos abordados ao longo do ano, 15 teñen que ver con diversos trámites que deben realizarse nesa Concellaría. No apartado de disciplina urbanística abordáronse, por exemplo, as queixas veciñais polas molestias que ocasiona un local da praza Eironciño dúas Cabaleiros, un expediente aberto no ano 2019 pero aínda sen resolver. Máis rechamante aínda é o atraso dunha reclamación sobre a paralización dunhas obras ilegais e a invasión de chan público pendente desde o ano 2011 de informes técnicos.
Segundo o balance da comisión, durante o ano 2020 abordáronse seis queixas relacionadas por supostos incumprimentos na ordenanza sobre protección contra ruídos. Catro delas foron presentadas tres anos antes e outras dúas son aínda máis antigas: unha do 2014 e outra do 2013. Oito anos despois de presentada, esta última reclamación segue sen resolverse á espera dun informe xurídico.

Un dos ámbitos de actuación da Concellaría que máis preocupación xera é o relacionado coas licenzas. Catro expedientes sobre este asunto chegaron o ano pasado á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. Entre eles aparece, por exemplo, a solicitude dun permiso para a instalación de canlóns nunha edificación que acumula unha demora de tres anos. O balance dese órgano municipal conclúe que o asunto aínda está pendente de informes técnicos. Os aparelladores, molestosLa demora excesiva na concesión de licenzas urbanísticas é un problema xeneralizado nos concellos da provincia. Precisamente, a Asociación de Empresarios de Valdeorras enviou esta semana un escrito a todos os concellos da comarca para manifestar a súa preocupación por como os permisos se demoran «en exceso» a pesar de que a lei do chan de Galicia establece un prazo máximo de tres meses para a súa concesión.

A patronal valdeorresa ha posto en marcha esta campaña tras escoitar as queixas das empresas do sector da construción, pero este é un problema que afecta tamén a outros profesionais. De feito, recentemente o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que representa aos colexios da Arquitectura Técnica da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, puxo en marcha unha campaña para denunciar a «inaceptable» retardación da concesión de licenzas na maior parte dos concellos da comunidade. «É intolerable que se tarde un ano, ano e medio ou dous anos en conceder unha licenza», lamenta Pelayo Eyo, presidente do consello galego de aparelladores. «Se os prazos ponse no teu contra desde o principio, mal asunto», engade Eyo, que resalta o impacto que ten a paralización de grandes proxectos de construción debido a esas demoras, pero tamén fala do impacto para os cidadáns. Segundo explica, coa pandemia incrementouse «moitísimo» a demanda de obras de reforma interior e os servizos municipais están colapsados. «A xente, ao quedar en casa, empeza a verlle defectos e quere reformar o baño, cambiar as xanelas ou mellorar a eficiencia enerxética da cuberta. Ese tipo de obras incrementáronse unha barbaridade», precisa o presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Como solución, os profesionais propoñen un reforzo de persoal. «Que todo o diñeiro que recadan os concellos polas licenzas urbanísticas destínese a incrementar os persoais de técnicos», reclama Pelayo Eyo, que tamén suxire modificar a lei do chan de Galicia para que o silencio administrativo sexa positivo. Así, se ao tres meses non hai resposta por parte dos concellos, consideraríase automaticamente concedido o permiso. «Quizais sexa unha solución un pouco radical, pero hai moitos anos funcionaba así e temos de dar unha solución a esta situación», resume o presidente do consello de aparelladores.

Comments are closed.