A escaseza dalgúns perfís deixa oferta laboral sen cubrir en Valdeorras

Sectores como construción, lousa ou servizos non atopan os traballadores demandados
A Axencia de Colocación da Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) rexistrou un aumento superior ao 8 % dos demandantes de emprego no tres primeiros meses do ano. Segundo os datos facilitados pola entidade, as 1.816 persoas inscritas o 1 de xaneiro aumentaron até os 1.974 actuais, ou o que é o mesmo, son 158 os usuarios novos. Este incremento de demandantes na citada Axencia contrasta cos problemas que teñen as empresas para atopar traballadores.

Na organización empresarial chaman a atención acerca da necesidade de persoas especializadas no manexo de computadores e sistemas informáticos. Tamén botan en falta profesionais de barbaría, pois AEVA chegou a rexistrar tres ofertas simultáneas. O problema tamén abarca o campo sanitario, no que se aprecian serios problemas para atopar médicos, pois se mostran remisos a vir a Valdeorras, pero tamén enfermeiras. Respecto deste último colectivo cabe apuntar que moitas son solicitadas polas residencias para a terceira idade en lugar das auxiliares que demandaban antes.
“Non se entende como, habendo o paro que hai, o mundo empresarial non atopa xente. Non é normal que haxa tantas persoas sen traballo cando hai ofertas”, comenta a presidenta de AEVA, Araceli Fernández do Palacio. “Se non atopas persoal, as empresas non poden producir e mellorar os soldos”, engade. Indica que a solución non é sinxela e expón que “os gobernantes deberían sentar para analizar a oferta de traballo, deben sentar as forzas políticas para acordar unha lei de Educación e que non se cambie cada vez que varía o poder”. Araceli Fernández considera que “se se abusa dos dereitos o sistema non pode sostelos”. A tamén xerente da adega Godeval, en Ou Barco, afirma que tamén este sector sofre a falta de persoal. “Na vitivinicultura tamén hai veces que temos problemas para atopar xente”, asegura.

Na Axencia de Colocación de AEVA, entidade autorizada polo Servizo Público de Emprego, ademais de apuntar o aumento de usuarios neste ano, tamén subliñaron un incremento nos emigrantes que acoden a ela en busca dalgún emprego na lousa, a hostalaría, o comercio ou servizo doméstico, principalmente.
Aumenta o uso de pezas prefabricadas
En febreiro, a comarca de Valdeorras rexistrou 1.538 desempregados, segundo o Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), foron un 10% máis que os 1.396 dese mesmo mes de 2020. Máis dun centenar dos demandantes de emprego pertencen ao sector da construción, precisamente un dos máis castigados pola falta de traballadores. “Non hai profesionais”, comentaron fontes empresariais.
Esta falta de persoal xa está a ter as súas consecuencias na construción de vivendas. A carencia está a substituírse coa produción de pezas fabricadas. “Xa se empezan a construír edificios novos con pezas prefabricadas, debido á falta de persoal e ao menor custo”, afirman as mesmas fontes.

O problema afecta a todos os campos, desde o técnico preventivista até o albanel, pasando pola carpintaría, electricidade e fontanaría. “Hai empresarios que non puideron executar obras por falta de traballadores”, afirman en AEVA. Son moitas as empresas que deben descartar contratos de obra por esta circunstancia. A utilización de pezas prefabricadas é a solución atopada ao problema, pois bastará con atopar “xente que saiba atornillar”.
Fonte: La Región
Enlace: https://www.laregion.es/articulo/valdeorras/escasez-algunos-perfiles-deja-oferta-laboral-cubrir/202104092246301019803.html

O colapso de Urbanismo acapara as queixas ante o Concello de Ourense

O último pleno do Concello de Ourense deu o visto e prace ao informe da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións do ano 2020. O colapso da área de Urbanismo acapara as queixas dos cidadáns. Máis da metade dos expedientes tratados por ese órgano durante o exercicio están relacionados con ese departamento.
Dos 27 asuntos abordados ao longo do ano, 15 teñen que ver con diversos trámites que deben realizarse nesa Concellaría. No apartado de disciplina urbanística abordáronse, por exemplo, as queixas veciñais polas molestias que ocasiona un local da praza Eironciño dúas Cabaleiros, un expediente aberto no ano 2019 pero aínda sen resolver. Máis rechamante aínda é o atraso dunha reclamación sobre a paralización dunhas obras ilegais e a invasión de chan público pendente desde o ano 2011 de informes técnicos.
Segundo o balance da comisión, durante o ano 2020 abordáronse seis queixas relacionadas por supostos incumprimentos na ordenanza sobre protección contra ruídos. Catro delas foron presentadas tres anos antes e outras dúas son aínda máis antigas: unha do 2014 e outra do 2013. Oito anos despois de presentada, esta última reclamación segue sen resolverse á espera dun informe xurídico.

Un dos ámbitos de actuación da Concellaría que máis preocupación xera é o relacionado coas licenzas. Catro expedientes sobre este asunto chegaron o ano pasado á Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións. Entre eles aparece, por exemplo, a solicitude dun permiso para a instalación de canlóns nunha edificación que acumula unha demora de tres anos. O balance dese órgano municipal conclúe que o asunto aínda está pendente de informes técnicos. Os aparelladores, molestosLa demora excesiva na concesión de licenzas urbanísticas é un problema xeneralizado nos concellos da provincia. Precisamente, a Asociación de Empresarios de Valdeorras enviou esta semana un escrito a todos os concellos da comarca para manifestar a súa preocupación por como os permisos se demoran «en exceso» a pesar de que a lei do chan de Galicia establece un prazo máximo de tres meses para a súa concesión.

A patronal valdeorresa ha posto en marcha esta campaña tras escoitar as queixas das empresas do sector da construción, pero este é un problema que afecta tamén a outros profesionais. De feito, recentemente o Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que representa aos colexios da Arquitectura Técnica da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, puxo en marcha unha campaña para denunciar a «inaceptable» retardación da concesión de licenzas na maior parte dos concellos da comunidade. «É intolerable que se tarde un ano, ano e medio ou dous anos en conceder unha licenza», lamenta Pelayo Eyo, presidente do consello galego de aparelladores. «Se os prazos ponse no teu contra desde o principio, mal asunto», engade Eyo, que resalta o impacto que ten a paralización de grandes proxectos de construción debido a esas demoras, pero tamén fala do impacto para os cidadáns. Segundo explica, coa pandemia incrementouse «moitísimo» a demanda de obras de reforma interior e os servizos municipais están colapsados. «A xente, ao quedar en casa, empeza a verlle defectos e quere reformar o baño, cambiar as xanelas ou mellorar a eficiencia enerxética da cuberta. Ese tipo de obras incrementáronse unha barbaridade», precisa o presidente do Consello Galego de Colexios de Aparelladores e Arquitectos Técnicos.

Como solución, os profesionais propoñen un reforzo de persoal. «Que todo o diñeiro que recadan os concellos polas licenzas urbanísticas destínese a incrementar os persoais de técnicos», reclama Pelayo Eyo, que tamén suxire modificar a lei do chan de Galicia para que o silencio administrativo sexa positivo. Así, se ao tres meses non hai resposta por parte dos concellos, consideraríase automaticamente concedido o permiso. «Quizais sexa unha solución un pouco radical, pero hai moitos anos funcionaba así e temos de dar unha solución a esta situación», resume o presidente do consello de aparelladores.

AEVA demanda a los concellos de Valdeorras que axilicen la concesión de licencias urbanísticas

A patronal valdeorresa entende que a industria da construción é un sector imprescindible para contribuír ao desenvolvemento económico e social desta comarca ourensá

Link da noticia publicada na web de COPE:

https://www.cope.es/emisoras/galicia/ourense-provincia/ourense/noticias/aeva-demanda-los-concellos-valdeorras-que-agilicen-concesion-licencias-urbanisticas-20210411_1232085

A patronal de O Barco pide rapidez nas licenzas de obra

A patronal afirma que a obtención de licenza “demórase en exceso”, interrompendo a súa actividade normal
  
A lentitude do proceso de concesión de licenzas urbanísticas preocupa ás empresas do sector da construción, inscritas na Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA). “Demórase en exceso”, afirma este colectivo nunha nota de prensa que continúa sinalando que “interrompe a actividade normal dos profesionais do sector. E iso a pesar de que a Lei do Chan de Galicia establece un prazo máximo de tres meses para a concesión de licenzas municipais”.

Os construtores valdeorreses explican que o réxime de comunicación previa urbanística, válido para obras menores e concibido para acelerar os trámites administrativos das licenzas de obra, “non sempre cumpre o obxectivo perseguido”. Neste sentido, apuntan que en moitas ocasións os técnicos municipais requiren un estudo previo para decidir se as actuacións incluídas no proxecto están sometidas ao devandito réxime”.

Estes argumentos foron trasladados por AEVA aos concellos da comarca valdeorresa, aos que  informan deste problema, para seguidamente solicitar “a axilización na concesión de licenzas e nos procedementos do réxime de comunicación previa urbanística”, segundo indicaron.

Fonte: La Región

AEVA pídelle aos concellos máis axilidade na concesión de licenzas urbanísticas

Vén de emitir un comunicado no que amosa a preocupación sobre este tema que lle trasladaron as empresas do sector da construción

A Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) vén de emitir un comunicado para manifestar a preocupación das empresas do sector da construción pola “pola ralentización do proceso de concesión de licenzas urbanísticas, que se demora en exceso, e que interrompe a actividade normal dos profesionais do sector. E iso a pesar de que a Lei do Solo de Galicia establece un prazo máximo de 3 meses para a concesión de licenzas municipais”, tal e como sinalan na nota de prensa.

AEVA tamén indica que no “que respecta ao réxime de comunicación previa urbanística, que se utiliza para a realización de obras menores, e que se concibiu como un procedemento para acelerar os trámites administrativos propios das licenzas de obra, non sempre cumpre o obxectivo perseguido, xa que en moitas ocasións os técnicos municipais requiren un estudo previo para decidir se as actuacións incluídas no proxecto están sometidas ao devandito réxime”.

Por estes motivos, dende esta asociación empresarial valdeorresa vén de enviarse escritos a todos os concellos da comarca de Valdeorras “poñendo no seu coñecemento esta problemática e solicitando a axilización na concesión de licenzas e nos procedementos para as actuacións sometidas ao réxime de comunicación previa urbanística”.

Así mesmo, dende AEVA remitiuse tamén un comunicado ao Consello Galego de Aparelladores e Arquitectos Técnicos, que “recentemente manifestou nos medios de comunicación que a ralentización do proceso de concesión de licenzas é común e na maioría de concellos de Galicia e que llo fixeron saber á conselleira de Medio Ambiente e ao director xeral do Instituto Galego de Vivenda e Solo trasladando o apoio da nosa organización ás medidas que emprendan para tratar de reactivar a maquinaria administrativa”.

Finalmente dende esta organización empresarial valdeorresa enténdese que “a industria da construción ten a capacidade precisa para actuar como panca para a dinamización económica e para o mantemento e xeración de emprego, e que é un sector imprescindible para contribuír ao desenvolvemento económico e social da nosa comarca”.

Fonte: O Sil
Enlace: https://www.osil.info/aeva-pidelle-aos-concellos-mais-axilidade-na-concesion-de-licenzas-urbanisticas/