Inicio

Valdeorras

A Asociación Empresarial de Valdeorras (AEVA) creouse para representar, xestionar e defender os intereses dos empresarios asociados e favorecer o desenvolvemento socio-económico da comarca de Valdeorras, e coordinar as súas actividades coas institucións públicas e privadas en favor da consecución de mellores infraestructuras e investimentos na zona.