Programa Operativo de Emprego Xuvenil

Emprego Xuvenil

PROCEDEMENTO: TR352C.

Subvencións a entidades sen ánimo de lucro  para a contratación de mozos desempregados inscritos no Sistema Nacional  de Garantía Xuvenil para a realización de servizos de interese xeral e social.

Descrición do Programa:

Con data 21/11/2017 ditouse pola Secretaría Xeral de Emprego, Resolución pola que se outorga unha subvención, con cargo a aplicación orzamentaria 09.40.322C.481.5, á entidade ASOCIACIÓN EMPRESARIAL DE VALDEORRAS.

A través desta subvención contratamos a dous mozos desempregados. Para iso deben estar inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil. A contratación realizarase a partir do día 19 de decembro de 2017,  e durante 7 meses. Durante este contrato levarán a cabo o denominado:

“SERVIZO DE APOIO  A EMPRESAS  PARA INCREMENTAR A SÚA COMPETITIVIDADE E OS TRABALLADORES/AS DESEMPREGADOS”

Obxectivos :

Apoio no reforzo dos servizos que se prestan ás empresas de Valdeorras. O obxectivo é propiciar unha mellor competitividade do tecido empresarial na comarca e fomentar o emprego en Valdeorras.

Financiación:

Esta axuda está cofinanciada nun 91,89% polo Fondo Social Europeo e a Iniciativa de Emprego Xuvenil,a través do Programa Operativo de Emprego Xuvenil, Eixe prioritario 5, Prioridade de investimento 8.2, Obxectivo específico 8.2.4, Medida 8.2.4.2.

Programa Operativo de Emprego Xuvenil