Qué Facemos

  • Información e asesoramento sobre calquera cuestión que afecte ás empresas no ámbito laboral, fiscal, administrativo, etc.
  • Información e asesoramento sobre as distintas axudas e subvencións públicas.
  • Organización de cursos de formación e reciclaxe empresarial.
  • Organización de charlas e conferencias sobre temas de actualidade que afectan ás empresas.
  • Organización de campañas de promoción.
  • Convenios de colaboración asinados con entidades financeiras, servizos de telefonía, gasolineiras, para obter condicións mais beneficiosas para os asociados.
  • Coordinación de actividades coas asociacións sectoriais de ámbito provincial.
  • Xestións ante a administración para a promoción do desenvolvemento socio-económico de Valdeorras: melloras en materia de infraestructuras (chan industrial, estradas, telefonía, …. ), melloras nos servizos municipais e comarcais.
  • Presenza institucional en foros, asociacións para o desenvolvemento comarcal, institucións, organizacións empresariais, …