Que Facemos

Valdeorras

• Información e asesoramento sobre calquera cuestión que afecte ás empresas no ámbito laboral, fiscal, administrativo, etc.

• Información e asesoramento sobre as distintas axudas e subvencións públicas.

• Organización de cursos de formación e reciclaxe empresarial.

• Organización de charlas e conferencias sobre temas de actualidade que afectan ás empresas

• Organización de campañas de promoción.

• Convenios de colaboración asinados con entidades financeiras, servizos de telefonía, gasolineiras, para obter condicións mais beneficiosas para os asociados.

• Coordinación de actividades coas asociacións sectoriais de ámbito provincial.

• Xestións ante a administración para a promoción do desenvolvemento socio-económico de Valdeorras: melloras en materia de infraestructuras (chan industrial, estradas, telefonía, …. ), melloras nos servizos municipais e comarcais.

• Presenza institucional en foros, asociacións para o desenvolvemento comarcal, institucións, organizacións empresariais, …