Organigrama

PRESIDENTE: 

 • Javier Rodríguez Paradelo (Valdeconsa, S.L)

 

VICEPRESIDENTES:

 • Mª Carmen Rodríguez González: En representación do sector da construción (Acoval, S.A)
 • Felipe Rodríguez Blanco: En representación do sector do transporte. (Transportes Rolafer S.L)
 • Carlos Manuel Terán Búa: En representación do sector comercio de A Rúa. (Agricentro)
 • Santiago Melo Moreno: En representación do sector del metal. (Talleres Meleiro S.A.)

 

SECRETARIO:

 • Severino González Álvarez: Representante do sector das lousas. (Gerente Asociación Gallega de Pizarristas)

 

VOGAIS:

 • José Ramón Pérez García: En representación do sector da madeira. ( Maderas Ramón García S.L)
 • Mª Del Carmen Cruz Carmiña: En representación do sector do comercio de O Barco. (Estética Pamen S.L)
 • Ángel Álvarez Núñez: Presidente CCA O Barco (A Cova).
 • Mª Consuelo Vega González: En representación do sector de profesionais. (Asesoría Chelo)
 • Carlos García Hervella: En representación del sector de profesionais. (O Sil Ano 2000)
 • Daniel Vizcaya López: En representación do sector vitivinícola. (Bodega Cooperativa Virgen de las Viñas)
 • Miguel Ángel López: En representación do sector de grandes empresas. (Iberdrola, S.A)
 • Antonio Melo Fernández: Vogal de honra
 • Pilar Degado Campos: Vogal de honra

 

REPRESENTACIÓN DE A.E.V.A EN ORGANISMOS

 • Confederación Empresarial de Ourense (CEO): Foro de la Excelencia e Xunta Directiva
 • Federación Galega de Comercio: Xunta directiva
 • Asociación GDR Valdeorras (Agader): Xunta directiva
 • Hospital Comarcal: Comisión Participación Cidadan
 • SOGARPO: Consello de Administración
 • Asociación de Empresarios da Construcción de Ourense (ACO): Xunta directiva
 • Federación Galega da Construcción: Comité executivo e Xunta Directiva
 • Confederación de Empresarios de Galicia (CEG): Asamblea Xeral
 • Parque Serra da Enciña da Lastra: Consello Asesor
 • Asociación de Transportes de Mercancías por Carretera (APETAMCOR): Xunta Directiva