Formación

XORNADA DE ADAPTACIÓN DAS EMPRESAS Á NORMATIVA SEPA

AEVA está a organizar unha xornada de adaptación das empresas á normativa SEPA

 Data: Martes, 25 de marzo de 2014

Lugar: Centro Formación AEVA Praza Andrés de Prada, 2-1º. O Barco

Programa

19:30 h Intervención de Dª. Ana Marqués, Directora Oficina Principal Bankia en Ponferrada, sobre a adaptación á normativa SAIBA

Implicacións da nova normativa

Prazos de devolución de remesas bancarias

Diferenzas entre data de presentación e data de cargo/abono

Tipos de adeudos (Core, B2B,…)

Documentación relacionada (mandatos, secuencia do recibo,…)

20:15 h Conclusións e debate

 

Curso de Primeiros auxilios

AEVA está a organizar un curso de Primeiros auxilios, o obxectivo principal é proporcionar os coñecementos máis elementais para poder ofrecer unha axuda eficaz ás persoas que se atopan en situación de emerxencia, xa sexa por accidente ou enfermidade, para poder afrontar eses decisivos minutos coa máxima seguridade.

 Programación:

–        Protocolo de actuación nunha emerxencia (P.A.S).

–        Valoración da situación e prioridade de actuación en casos que poñan en perigo    a vida dunha persoa.

–        Aspectos a ter en conta para mobilizar a un lesionado. Posición lateral de seguridade (PLS).

–        Actuación en parada cardiorespiratoria (RCP).

–        Actuación en obstrución de vías aéreas (HEIMLICH).

–        Actuación en lipotimias.

–        Actuación en traumatismos cranio-encefálicos.

(REALÍZANSE PRACTICAS CON BONECOS DE REANIMACIÓN)

 Modalidade: Semipresencial.

Número de horas: 20 (10 horas presenciais e 10 a distancia)

 Datas e Horario: Pendente (suxeita ao número de inscricións).

 Custo do curso: Gratuíto financiándo a través das cotas de formación (Custo: 140).

Lugar de impartición: Centro de Formación de AEVA (Praza de Andrés de Prada nº 2 1 planta. Ou Barco)

Os interesados deben confirmar asistencia formalizando a folla de inscrición e enviándoa ao e-mail aeva@empresariosdevaldeorras.com, ao fax  988 682313, ou entregándoa en AEVA.

Curso de Novidades Lexislativas Laborais e de Seguridade Social 2014.

AEVA está a organizar un curso de Novidades Lexislativas Laborais e de Seguridade Social 2014.

Este curso está dirixido a Avogados, consultores, auditores, directores de recursos humanos, responsables de administración de persoal, xestores e, en xeral, a todos aqueles que necesiten coñecer as novidades en materia laboral.

DATA DE INICIO: 1 ABRIL

DATA FIN: 2 ABRIL

HORARIOS: 16:00-20:00

PREZO:210

Lugar de impartición centro formación AEVA.

Prazo límite de inscrición 24 Marzo

 

Ver PDF para máis información  Díptico Novedades Laborales